---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     :: بازی تیم والیبال تمام شد::       :: سریع سیستم جنوب ( حامی ورزش هرمزگان )::      :: بازی بعدی تیم فوتبال ::

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: گزارش زنده و تصویری ::

 

   :: والیبال آلومینیوم المهدی ::

:: دکتـــر چمنی ، مدیـــر آکادمی ::

 

  :: آکادمی فوتبال باشگاه آلومینیوم ::

 

:: بسکتبال با ویلچر آلومینیوم ::

 

        :: نتایج زنده مسابقات ::

          :: گزارش تصویری ::

         :: ویدئو های سایت ::

         ( در حال راه اندازی )

:: .. جدیدترین خبرهای ورزشی .. ::